Η κάτασταση της αγοράς ακινήτων

Άμεση είναι η προσπάθεια που γίνετε για την άρση μιας πολύ σημαντικής τροχοπέδης τόσο γενικότερα στη λειτουργία του κράτους όσο και ειδικότερα στην αγορά ακινήτων. Βρισκόμαστε στην θέση 154 σαν χώρα όσο αφορά την απλότητα και ταχύτητα μιας αγοράς ακινήτου σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Αρκεί να σκεφτούμε πως είναι σε καλύτερη θέση από εμάς ακόμα και η Ουγκάντα.

Μέτρα για άρση γραφειοκρατίας στη μεταβίβαση ακινήτων

Καθώς για την πραγματοποίηση μιας μεταβίβασης είναι απαραίτητη η προσκόμιση δέκα διαφορετικών δικαιολογητικών από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, γίνετε μια προσπάθεια για εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που μας δίνει η τεχνολογία, όπως ήδη κάνουνε άλλες χώρες.

Ένα απο τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η προσκόμιση της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ (που είναι το τέλος ακίνητης περιουσίας). Σε αυτό έχει έρθει σε συνεργασία ο δήμος της Αθήνας με τον Συμβολαιογραφικό σύλογο εφετείων Αθήνας Πειραιά Αγαίου και Δωδεκανήσων, όπου η συνεργασία προβλέπει πως στο εξής η έκδοση της σχετικής βεβαίωσης θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Αυτό σημαίνει πως επιτέλους ξεκίνησε ήδη η ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών και η ηλεκτρονική διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων είναι ένα βήμα πιο κοντά προκειμένου η όλη διαδικασία της μεταβίβασης να απαιτεί πολύ λιγότερο κόπο και χρόνο.

Η μείωση της γραφειοκρατίας στο βαθμό που επιτευχθεί αναμένετε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη του κλάδου, καθώς η Ελλάδα γνωστή για την γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις ακόμα και έξω από τη χώρα, θα καταστεί σε ακόμα μεγαλύτερο πόλο έλξης κεφαλαίων από το εξωτερικό που ήδη είναι η κινητήριος δύναμη της εγχώριας αγοράς ακινήτων.

Η συνεργασία αυτή ήδη υπογράφτηκε από τον Δήμαρχο Αθηναίων και τον πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθήνας.  Η κίνηση αυτή θα μειώσει δραματικά το χρόνο που χρειάζεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία καθώς τη στιγμή αυτή, σε αρκετούς δήμους της χώρας, χρειάζονται ακόμα και 3 βδομάδες για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής. Μιας  βεβαίωσης που ενώ είχε καταργηθεί το 2014 ακριβώς για να επιταγχύνει την διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων, επανήλθε ξανά το 2017 ώς μέτρο εισπρακτικού χαρακτήρα.

Όμως το κυριότερο πρόβλημα εντοπίζετε στις περιπτώσεις εκείνες καθώς σαν συνέπεια της νομιμοποίησης αυθαιρεσιών από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, κι επειδή δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση στα αρχεία των δήμων, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει απόκλιση στα τετραγωνικά μέτρα και ο  δήμος απαιτεί την καταβολή αναδρομικών. Αυτό σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι αποτρεπτικό και οδηγεί μέχρι και στην ακύρωση αγοροπωλησιών.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *